Есенният прием за 2019 г. в школата на Наков за таланти в технологиите приключи!

Школата преустановява дейността си.

Нов прием в школата на Наков за клубовете по “Приложно програмиране” и “Графичен дизайн” не се предвижда.

Приемът за випуск 2019 беше отворен до 10 октомври за кандидати, отговарящи на следните критерии:

 • Приемаме нови участници единствено в клуба по “Приложно програмиране“.
  • За останалите клубове очаквайте прием в бъдеще (догодина).
 • Могат да участват ученици от 7, 8 и 9 клас от София.
  • По изключение може да приемем и участници от други градове, но само при невероятен талант и свръх мотивация.
  • Тази година няма да приемаме ученици от по-високи класове.
 • Всички участници трябва да владеят отлично основите на програмирането.
  • Абсолютен минимум: писане на код, работа с променливи, условни конструкции, цикли, функции / методи, обекти, масиви, списъци и други структури от данни.
  • Езикът за програмиране няма значение. В школата ще се ползват най-различни езици и технологии, според проектите и екипите.
 • Участниците гарантират, че ще отделят минимум 12 часа седмично за работа по проекти и задачи от школата. Препоръчително е да работите всеки ден по 3-4 часа.

Сбирките на клуба по приложно програмиране за випуск 2019 се провеждат всяка неделя от 16:00 часа (на живо в СофтУни или онлайн, според текущите проекти, задачи и ментори).