Школата на Наков за развитие на таланти в програмирането, дизайна и дигиталните науки е инициатива на д-р Светлин Наков и негови съмишленици, съвместно с гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина” в подкрепа на талантливи, амбициозни и усърдно търсещи развитие ученици (бъдещи шампиони), които са силно мотивирани да изграждат солидни дигитални и технологични умения отвъд училищното ниво и отвъд традиционното образование, да се състезават и печелят олимпиади, състезания, конкурси, хакатони и други надпревари, и които са твърдо готови да положат сериозни и систематични усилия в продължение на години под стабилно менторско ръководство.

За кого е школата?

Школата на Наков е само за истински сериозни, стабилни, мотивирани и усърдно трудещи се ученици, които полагат много труд и постоянство, за да станат шампиони и да се изградят като технологичните лидери на идното поколение.

Школата не е за лигльовци! Който е несериозен или го мързи или се плаши от яко учене и бачкане на високи обороти, да си учи някъде другаде.

Д-р Светлин Наков

Школата е безплатна!

Школата е безплатна благодарение на доброволния труд на нейните ментори и подкрепата на гимназия за дигитални умения “СофтУни Светлина”, но в нея могат да участват само отбрани участници, които учат и работят усърдно, за да постигнат значими постижения в технологиите и дигиталните науки. Забранено за лигльовци, готованци, мързеливци и немотивирани да учат стабилно и да напредват бързо.

Как работи школата?

В школата на Наков развитието на таланта се осъществява в клубове под надзора и подкрепата на ментори с богат практически опит и с голямо желание да развиват талантите и уменията на учениците. Школата работи в клубове според интересите и талантите на участниците:

  • Клуб по приложно програмиране и софтуерни технологии
  • Клуб по графичен дизайн и мултимедия (очаквайте скоро)
  • Клуб по технологично предприемачество (очаквайте скоро)

Учене чрез правене: 100% практическа работа!

Методиката на работа в школата на Наков е “учене чрез правене” (100% практика).

  • Няма уроци, няма курсове, няма преподаване и никой не те води за ръка. Учиш самостоятелно, заедно със своя екип и с подкрепата на менторите.
  • Учениците се разделят на екипи и им се разпределят ментори.
  • Екипите си избират практически проекти (според своите интереси) и започват работа.
  • Менторите насочват, подкрепят, помагат, дават материали за самообучение, отговарят на въпроси, дават задачи и проследяват напредъка на екипите.
  • Който не е сериозен и не изпълнява насоките на менторите, си тръгва. В школата идваш доброволно, но оцеляваш само ако си сериозен и бачкаш здраво.

Прием в школата

Приемът в школата става няколко 2 пъти в годината: със старта на учебната година и със старта на втория учебен срок в училище. Могат да участват ученици в определени възрасти, както е описано в страницата за кандидатстване.

Всяка нова група стартира с проверка на входното ниво и тест за сериозност според заявения клуб чрез едно или няколко малки практически задания, които включват да научиш нещо самостоятелно и да го реализираш в малък проект и да го защитиш пред менторите. Болшинството кандидати се оказват още на този или на малко по-късен етап и в школата остават само сериозните и мотивираните.

Успешно преминалите входното ниво и теста за сериозност се разпределят по екипи и започват работа по практически проект според своите интереси и възможностите на клуба и възможностите на менторите и участниците в екипите.

Сбирки на клубовете

Екипите се събират веднъж или няколко пъти в седмицата присъствено или онлайн, според както е удобно за екипа, менторите, проекта и текущите задачи по него.

Менторите вдъхновяват, подкрепят, насърчават и координират работата по проектите, разпределят задачи и срокове, решават технологични и организационни казуси и указват техническа помощ на своите екипи, за да ги придвижат към успешна реализация на проектите и изграждане на умения и трупане на практически опит.